Over ons

Het hofressort ‘s-Gravenhage telt anno 2013 inmiddels ruim 3500 advocaten. Dus tijd voor een eigen opleidingsinstituut voor en door advocaten. Met ingang van 1 januari 2013 is er Ketelbinkie Opleidingen.  

Ketelbinkie opleidingen is een handelsnaam van Regio opleidingen, dat in meerdere regio's van Nederland postacademische cursussen verzorgt.

Ketelbinkie Opleidingen verzorgt in de regio Zuid-Holland postacademische cursussen voor:

  • advocaten
  • notarissen
  • juristen (academisch geschoold)

Kwaliteit en prijs zijn belangrijke speerpunten voor Ketelbinkie Opleidingen.

Ketelbinkie Opleidingen organiseert haar cursussen vanuit De Machinist te Rotterdam.

Praktijkgerichte actuele cursussen op elk rechtsgebied
 
Alle cursussen en trainingen kenmerken zich door de praktijkgerichtheid en daarmee de toepasbaarheid in uw dagelijkse praktijk. Het spreekt voor zich dat Ketelbinkie Opleidingen voortdurend inspeelt op nieuwe juridische ontwikkelingen en haar cursusaanbod daarop aanpast. Omdat bij Ketelbinkie Opleidingen achter de schermen advocaten werken weten zij wat uw praktijk nodig heeft.

Toelichting toekenning opleidingspunten

De regelgeving met betrekking tot de toekenning van de opleidingspunten is sinds 1 januari 2012 gewijzigd. Een advocaat mag zelf bepalen of hij/zij de gevolgde cursus of bijeenkomst “puntenwaardig” acht. Het aantal opleidingspunten kunt u zelf berekenen en meenemen bij de CCV.

De Orde stelt als eisen aan de te volgen cursus of bijeenkomst:

 

• de cursus moet ten goede komen aan de vakbekwaamheid van de advocaat;

• er wordt voldaan aan alle voorwaarden uit artikel 4 Regeling vakbekwaamheid en de cursus komt hiermee in aanmerking voor puntentoekenning. In artikel 4 is onder meer opgenomen dat het onderwijs van academisch niveau moet zijn en dat, indien relevant, deskundige docenten hieraan hun medewerking verlenen.

 

Ketelbinkie Opleidingen is van mening dat aan deze eisen wordt voldaan.

Het volgen van een uur onderwijs (netto) staat gelijk aan één opleidingspunt.

De advocaat dient aan te kunnen tonen dat het onderwijs is gevolgd of gegeven. Dat kan door middel van het overleggen van een schriftelijk bewijs van deelname/docentschap en een cursusprogramma, waaruit blijkt welke onderwerpen zijn behandeld en op welke tijdstippen dit heeft plaatsgevonden.

U dient bij aanvang en einde van de cursus/bijeenkomst de presentielijst in te vullen en te paraferen. Na afloop van de cursus/bijeenkomst sturen wij u zo spoedig mogelijk het certificaat van deelname toe met daarop de vermelding van de soort cursus/bijeenkomst en het aantal uren dat deze gevolgd is.

 

Cursusopbouw

Tijdstip: van 13.00 uur tot 17.30 uur in De Machinist (Rotterdam).
Alle cursussen kennen eenzelfde tijdsopbouw:

  • Ontvangst 12.50
  • Aanvang cursus 13.00
  • Einde en borrel 17.30

     

 

Ketelbinkie Opleidingen is een onderdeel van Regio Opleidingen.